In 1129 stond de Brabantse hertog Godfried met de Baard zijn jachtwarande buiten de Leuvense stadswal af om de Abdij van ’t Park op te richten. De abdij is een uitzonderlijk goed bewaarde site, zoals de bouwlustige abt Hieronymus de Waerseggere ze omstreeks 1730 naliet. Met de bijhorende tuinen en vijvers en het omringende landschap vormt deze unieke enclave een eiland van rust aan de rand van de stad Leuven.

Een dergelijk erfgoed heeft Vrienden nodig die er over waken.

De Vrienden van de Abdij van ’t Park, opgericht in 1929, zijn een vereniging van en voor enthousiaste vrijwilligers, die zich inzetten voor de abdij en zijn omgeving.

Dat is maar mogelijk als de abdij op voldoende Vrienden kan rekenen. DIe vrienden werken mee om het erfgoed te ontsluiten, de tuinen te onderhouden en de uitstraling moreel te steunen.

Ook u kunt Vriend van de Parkabdij worden!

Als Vriend ondersteunt u de praktische werking van een unieke erfgoedsite. U ontvangt op regelmatige basis nieuws en informatie via onze nieuwsbrief, website en sociale media. U wordt als eerste uitgenodigd op alle activiteiten van de Vrienden van de Parkabdij.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 20€ per jaar. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer BE57 4310 0522 5135. 

park2

Realisaties van de Vrienden van de Abdij van ’t Park

  • De Parkabdij kent een indrukwekkend kunstpatrimonium. De Vrienden lieten al eerder verscheidene schilderijen restaureren en ze slaagden erin meerdere bijzondere glasramen, verspreid over de hele wereld, op te sporen en terug naar Leuven te halen. Zo prijken al enkele fraai staaltjes van glasschilderkunst opnieuw op hun oorspronkelijke plaats in de kloostergang.
  • Van 1990 tot 2010 werd in samenwerking met de Leuvense Universiteitsbibliotheek de boekenverzameling van de Parkabdij gecatalogiseerd. Een waar monnikenwerk, met als eindresultaat een nauwkeurige beschrijving van ruim 6000 oude drukken. Dankzij mecenaat worden tientallen kostbare werken vakkundig gerestaureerd.
  • Ook het archief, het geheugen van de Parkabdij, krijgt de nodige aandacht. Het bevat, naast de stichtingsoorkonde uit 1129, ruim 70 meter van voor de Franse revolutie, een goudmijn voor historici. Het vermaarde cartularium van abt Libert de Pape (17de eeuw), een imposante reeks registers en afschriften van duizenden originele akten, werd gerestaureerd, ook weer dankzij de Vrienden van de Abdij van ‘ Park.
  • De laatste jaren krijgt ook de natuur rondom de abdij toenemende aandacht van de Vrienden:  bjienteelt, kruidentuin, boomgaard en groenonderhoud horen tegenwoordig tot de kernactiviteiten.
  • De Vrienden van de Abdij van ’t Park zetten zich ten slotte  in voor de algemene culturele uitstraling van de abdij. Zo publiceerden ze bijvoorbeeld het boek Abdij van ’t Park: pachthoeven & landbouwdomein. Ze ondersteunen vanzelfsprekend ook de werking van het Museum van de Parkabdij.  Verder organiseren de Vrienden concerten, rondleidingen, thema-uitstappen, opendeurdagen, lezingen, etc.