glasraam5pro.png

2016 is een belangrijk jaar voor de glasramen van de Parkabdij. Dankzij vele partners, waaronder de Vrienden van de Abdij van ’t Park, zijn dit jaar opnieuw enkele zeventiende-eeuwse glasramen terug naar Leuven gehaald. Ze zullen in de nabije toekomst gerestaureerd worden. Daarna zullen ze weer prijken op hun oorspronkelijke plaats: de kloostergangen van de Parkabdij.

Een goede restauratie van deze belangrijke glasramen vergt grondig werk van vakbekwame specialisten. Er zijn echter ook aanzienlijke financiële inspanningen nodig om de restauratie tot een goed einde te brengen. Daarom doen de Vrienden van de Abdij van ’t Park een beroep op de financiële ondersteuning door zo veel mogelijk belangstellenden.
We rekenen ook op uw bijdrage, of die nu klein of wat groter is. Zo helpt u daadwerkelijk mee om na 380 jaar de glasramen in hun volle glorie terug te brengen naar de abdij.

U kunt storten op rekening BE10-0000-0000-0404 bij de Koning Boudewijnstichting, met als gestructureerde code 182/0740/00146. Vanaf 40 euro is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Naar gelang de stortingen binnenkomen, zal een steeds groter deel van het bovenstaande glasraam uitgelicht worden. Zo helpt u ook mee aan de virtuele “restauratie”.

Over de glasramen van de Parkabdij

In de 17de eeuw vervaardigde de Leuvenaar Jan de Caumont 41 glasramen voor de Parkabdij. Hij werkte er 9 jaar aan, tussen 1635 en 1644. De glasramen stellen scènes uit het leven van Sint Norbertus voor. In 1828 verkochten de Norbertijnen – inmiddels verarmd door de naweeën van de Franse revolutie en de Napoleontische periode – de waardevolle glasramen aan de rijke Brusselse industrieel Dansaert. Doorheen de jaren raakten de glasramen verspreid over verschillende locaties, onder andere in Amerika. Elk van de 41 glasramen telde 9 panelen.

Bij opeenvolgende verkopen, erfenissen en schenkingen werden de panelen soms verplaatst (delen van glasramen werden samengevoegd tot een nieuw geheel). Lopend onderzoek moet nu uitwijzen welke panelen bij elkaar hoorden.

Zes glasramen en één begeleidend distichon of tekstpaneel werden al eerder – respectievelijk in 1937, 1971, 1992 en 2005 – via schenking of aankoop, mede dankzij de Vrienden van de Abdij van ‘t Park, teruggebracht naar de abdij. Sindsdien is het een droom van velen om de 17de-eeuwse glasramen opnieuw te verenigen in de pandgang van de Abdij van ‘t Park waarvoor ze zo’n 380 jaar geleden gemaakt werden.

In 2005 begon Leo Janssen uit Heverlee, lid van onze vereniging, met opzoekwerk naar de glasramen. In het abdijarchief vond hij in een doos met bescheiden een verwijzing naar Amerika.
Edgard Goedleven, lid van het beheerscomité van de Abdij van Park, zorgde voor de noodzakelijke contacten in het buitenland.

In 2013 kocht de Vlaamse Overheid in het kader van het topstukkendecreet 8 glasramen van Yale University Art Gallery. De stad Leuven betaalde de repatriëring. Momenteel worden de glasramen onderzocht met het oog op de restauratie en het terugplaatsen ervan op hun oorspronkelijke plaats.

In de loop van de geschiedenis raakten de glasramen opgedeeld in fragmenten. Een onderzoek moet nu uitwijzen welke fragmenten samen horen bij een zelfde scène en met welke technieken deze glasramen mogelijk gerestaureerd moeten worden.

De terugkeer in 2016 van zes bijkomende glasramen van de Corcoran Art Gallery in Washington naar Leuven is de aanleiding voor de tentoonstelling “Leuvense glasramen terug uit Amerika” in het stadhuis. De tentoonstelling presenteert twee middenpanelen uit Yale en New York en twee glasraamtriptieken uit Washington.

Thans beschikken we over 21 van de 41 glasramen die in de kloostergangen kunnen worden teruggeplaatst. Van sommige van de nog ontbrekende glasramen is geweten waar ze zich bevinden. Van andere ontbreekt elk spoor. De Vrienden van de Abdij van ’t Park hopen uiteraard dat er zo veel mogelijk glasramen worden teruggevonden. De trend is alvast gezet.